Eextahal en Covid-19

WIE DOET WAT 

 • Eextahal Scheemda geeft aan wat de regels voor sporten zijn en zorgt dat deze regels in overeenstemming zijn met de landelijke regels en de regels van de Veiligheidsregio Groningen. Lees ook de Noodverordening (versie 21 augustus). 
 • Eextahal Scheemda wil het sporten vooral stimuleren en faciliteren. Als het nodig is mogen Eextahal Scheemda, de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) of politie een sportactiviteit stoppen. Eextahal Scheemda en de  BOA’s  kunnen via een steekproef controleren of iedereen zich aan de regels houdt. De verantwoordelijkheid van het volgen en controleren van de regels ligt bij de organisator of sportclub.
 • De organisator of sportclub is verantwoordelijk voor de communicatie richting haar leden en kan besluiten om bijvoorbeeld de regels (bij versoepelingen) op een later moment in te laten gaan.

ALGEMENE REGELS VOOR ALLE SPORTEN BINNEN EN BUITEn (veld naast de hal). 

Deze regels gelden naast de algemene regels.

 • De algemene regels gelden: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en niet handen schudden. Iedereen met gezondheidsklachten blijft thuis. Bij erge klachten of aangetoond coronavirus bij een gezinslid, blijf je ook thuis. Bekijk ook het protocol van veilig en verantwoord sporten. 
 • Trainingen, wedstrijden en competities mogen weer.
 • Normaal spelcontact mag tijdens het sporten en trainen. Dit geldt voor alle leeftijden. Voor of na het trainen (in kleedkamers, naar het veld of de zaal lopen en in het SportCafé) moeten volwassenen 1,5 meter afstand houden.
 • De organisator of sportclub is verantwoordelijk voor:
  * het zich houden aan de specifieke geldende regels van de sportbonden en de algemene regels van de Eextahal.
  * het volgen en controleren van de regels.
  * het regelen van algemene coronaverantwoordelijke en een corona coördinator op locatie
  * communicatie naar leden.
 • We doen een dringende oproep aan sporters om thuis om te kleden en te douchen. Wil je wel douchen, dan moet de dit kort gedaan worden om de kleedkamer zo snel mogelijk te verlaten. Er mogen een maximaal aantal sporters in de kleedkamers, afhankelijk van de grootte. Wacht tot de groep voor je uit de kleedkamer is en houd de kleedkamers niet onnodig bezet met teambesprekingen e.d.
 • Ga ook zo veel mogelijk thuis naar het toilet.
 • Houd rekening met andere gebruikers en organisatoren in het gebouw. Vooral in de kleedkamers en in verkeersruimten, zoals gangen, tribune en de hal.
 • Het SportCafé en terrassen mogen open. De horeca moeten de regels van het horecaprotocol volgen en al het personeel, ook vrijwilligers moeten het protocol kennen. Per 10 augustus gelden er strengere regels voor de horeca. Horecaondernemers, dus ook sportclubs, zijn verplicht hun gasten en leden te vragen om zich te registreren voor bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Daarnaast is het in de sportkantine, de tribune en op het terras verplicht om te zitten. 
 • EHBO middelen en AED mag je gebruiken. Lees hier de richtlijnen over het verlenen van EHBO en het coronavirus

SPECIFIEKE REGELS GEORGANISEERD BINNEN SPORTEN 

De organisator of sportclub wijst een algemene coronaverantwoordelijke aan en een corona coördinator op locatie. De corona coördinator ziet op de momenten van gebruik in de accommodatie toe op het volgen van de regels en is (zichtbaar) aanspreekpunt voor leden, bezoekende teams en de beheerder. In de Eextahal zien de beheerders ook toe op het volgen van de regels.

Hygiëne/schoonmaak

 • Eextahal Scheemda regelt de schoonmaak van de sport accommodatie. Bijna altijd maken we 2 keer per dag de accommodatie schoon, afhankelijk van het gebruik. .
 • De organisator of sportclub moet zelf de schoonmaak van sportmaterialen regelen als de sportbond specifieke hygiëne regels heeft.
 • Alleen in de Eextahal staan bij de ingangen desinfectie sprays om de handen te desinfecteren en zijn er speciale aangegeven looproutes door het gebouw. Dit regelt Eextahal Scheemda. Organisatoren moeten leden controleren op gebruik van de desinfectie en looproutes..

Ventilatie

 • Eextahal Scheemda volgt de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en VSG met betrekking tot ventilatie van de sporthal. Uitgangspunt lijkt op dit moment: Hoe meer ventileren hoe beter.
 • Iedere accommodatie heeft een andere inrichting en daarom verschillende mogelijkheden. Er zijn 2 verschillende soorten; mechanisch en natuurlijke ventilatie.
 • De mechanische ventilatie die in de Eextahal voldoet aan de wettelijke eisen. Wij zorgen ervoor dat de hoeveelheid toegevoegde buitenlucht wordt gemaximaliseerd. We adviseren, als het kan ook de natuurlijke ventilatie erbij te gebruiken.
 • De natuurlijke ventilatie doe je door deuren naar kleedkamers en (aanwezige) ramen open te zetten (en mogelijk andere doorgangen). Ook de nooddeuren mag je vanaf nu hiervoor gebruiken.
 • De Beheerders van de Eextahal zorgen voor de mechanische ventilatie. Overleg met de beheerder de mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie.
 • In de winterperiode zijn de buitentemperaturen lager, waardoor de temperatuur in de zalen ook lager zullen zijn. Wij zullen de situatie dan opnieuw bekijken en de organisatoren en sportclubs informeren.

Praktische tips

 • We adviseren organisatoren/gebruikers van de Eextahal om met elkaar af te stemmen hoe de routing en het kleedkamergebruik het veiligst kan worden georganiseerd. 
 • We adviseren organisatoren en sportclubs om ouders buiten het gebouw te laten wachten totdat de kinderen bij de ingang worden opgehaald en gebracht door de trainer.
 • Eextahal Scheemda heeft posters en stickers aangebracht met de regels.
 • Publiek op de tribune (indien geopend) is toegestaan, zo lang je 1,5 meter afstand houdt.
 • We plannen geen extra tijd tussen de verschillende gebruikers in verband met het volle rooster.
 • De beheerders van Eextahal Scheemda komen regelmatig langs om te kijken en te overleggen met de vereniging/sportclub.

Leave a comment