CORONA EN SPORT

Lees op deze pagina alles over de corona regels die gelden voor sporten. Wat doet de Eextahal en wat doet de gemeente Oldambt. Of wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de regels. Ook vind je hier informatie over de verschillende compensatieregels. 

Wie doet wat

 • Eextahal geeft aan wat de regels voor sporten zijn en zorgt dat deze regels in overeenstemming zijn met de landelijke regels en de regels van de Veiligheidsregio Groningen.
 • De gemeente wil het sporten vooral stimuleren en faciliteren. Als het nodig is mogen Eextahal, de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) of politie een sportactiviteit stoppen. Eextahal en de BOA’s van Stadstoezicht kunnen via een steekproef controleren of iedereen zich aan de regels houdt. De verantwoordelijkheid van het volgen en controleren van de regels ligt bij de organisator.
 • De organisator of sportclub is verantwoordelijk voor de communicatie richting haar leden en kan besluiten om bijvoorbeeld de regels (bij versoepelingen) op een later moment in te laten gaan of strengere regels te volgen.
 • De organisator of sportclub is verantwoordelijk voor:
  * het zich houden aan de specifieke geldende regels van de sportbonden en de algemene regels van de gemeente Oldambt.
  * het volgen en controleren van de regels zoals het coronatoegangsbewijs (QR code)
  * het regelen van algemene coronaverantwoordelijke en een corona coördinator op locatie
   

CORONAVIRUS EN SPORTEN 

Alle gemeentelijke sportaccommodaties en de Eextahal zijn geopend. Er gelden een aantal algemene regels.

 • De algemene regels gelden: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en niet handen schudden. Iedereen met gezondheidsklachten blijft thuis. Bij erge klachten of aangetoond coronavirus bij een gezinslid, blijf je ook thuis. Bekijk ook het protocol van veilig en verantwoord sporten. 
 • Alle sporten mogen: trainen en wedstrijden. 
 • Publiek is bij wedstrijden en trainingen niet toegestaan, dit geldt zowel voor professionele- als amateursport.
 • 1,5 meter afstand voor en na het sporten is verplicht op die accommodaties waar geen coronatoegangsbewijs wordt gecontroleerd. Dit zijn dus de buitensport accommodaties..
 • Er gelden geen maximum aantal deelnemers
 • Sporters en toeschouwers vanaf 18 jaar moeten een coronatoegangsbewijs (inc. geldig ID-bewijs) tonen bij binnensporten. Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen. Voor professionele sporters geldt ook een uitzondering. 
 • Voor buitensporten geldt geen coronatoegangsbewijs.
 • Sportaanbieders kunnen de CoronaCheck Scanner gratis downloaden.
 • Een mondkapje is weer verplicht bij publieke ruimtes, waar geen coronatoegangsbewijs nodig is.
 • Reserveren en registratie zijn niet meer verplicht. 
 • EHBO-middelen en AED mag je gebruiken. Lees hier de richtlijnen over het verlenen van EHBO en het coronavirus